Tuyển sinh

THỦ TỤC NHẬP HỌC

 1. Hồ sơ nhập học gồm:
  • Giấy khai sinh (photo)
  • Sổ hộ khẩu (photo)
  • Sổ sức khỏe (tiêm ngừa)
  • Phiếu đăng ký nhập học ( Mẫu của trường)
  • Bảng điều tra tâm lý trẻ ( Mẫu của trường)
  • Giấy chứng nhận sức khỏe (Mẫu của trường)
  • 04 tấm hình 3×4
 2. Form hồ sơ nhập học sẽ mua trực tiếp tại trường
 3. Hồ sơ sẽ mua và nộp trực tiếp tại văn phòng nhà trường