Lớp Nhà Trẻ

Ở lứa tuổi từ 18 tháng – 36 tháng tuổi chủ yếu các bé được các cô chăm sóc, nuôi dưỡng thật tốt như ở nhà với mẹ, được tham gia vào các chương trình học đa dạng, phong phú với các nội dung: phát triển ngôn ngữ, phát triển thể chất, nhận biết về thế giới bên ngoài thông qua các môn học: âm nhạc, nhận biết với thế giới đồ vật, màu sắc… giúp bé có một tư duy sáng tạo và thể lực khỏe mạnh. Có bác sĩ thường trực tại trường và các bé có thể được khám sức khỏe tại trường hàng tháng