Chương trình học của trẻ tập trung vào các khía cạnh phát triển nâng cao. Ở lứa tuổi này không chỉ nhận thức, kỹ năng mà cả ngôn ngữ của trẻ cũng đã hoàn thiện. Bé được khám phá thêm nhiều loại sách phù hợp với lứa tuổi như truyện tranh có nhiều chữ, vì bé đã đọc được chữ đơn giản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trẻ sẽ được hỗ trợ để phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và trí tuệ, đặt nền tảng cho trẻ chuyển tiếp bước vào tiểu học.